گزارش پیش رو، روایتی تصویری از فعالیت انتشارات فاطمی و موسسه فرهنگی شهرستان ادب در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران است.
کد مطلب : ۳۱۷۹۱۱