در این نشست که با حضور استاندار محترم ویژه خوزستان دکتر صادق خلیلیان، رضا نجاتی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان، محمد جوروند مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و مسئولین دستگاه های متولی دیگر و اصحاب رسانه برگزار گردید، در خصوص ترویج حوزه های فرهنگی، اجتماعی، کتابخوانی، شعر، داستان، ادبیات و آموزش های هنری به صورت رایگان در مناطق محروم کمتر توسعه یافته استان گفت و گو شد و طرح های مختلفی از ادارات متولی ارائه گردید. عکاس : بابک جاودانه
کد مطلب : ۳۱۶۹۹۰