فیلم مستند ۷۲ساعت امروز ۱۵دی ماه در ساختمان آرشیو ملی ایران اکران شد.
کد مطلب : ۳۱۶۸۰۳