انتخاب پاتریک مودیانو به‌عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات ۲۰۱۴، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد جدول پرفروش‌های هفته گذشته را دستخوش تغییرات فراوانی کرد و آثاری همچون «خیابان بوتیک‌های خاموش» و «در کافه جوانی گمشده» در صدر پرفروش‌ترین کتاب‌های هفته قرار گرفتند.
پاتریک مودیانو عنوان پرفروش‌های هفته را به نام خود رقم زد/ «خیابان بوتیک‌های خاموش» و «در کافه جوانی گمشده» در صدر پرفروش‌ها
خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) - حمید بهشتی: فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های هفته دوم مهرماه، به‌شدت تحت تأثیر انتخاب برنده جایزه نوبل ادبیات در سال ۲۰۱۴ قرار گرفت، به‌طوری‌که اغلب مراجعان به فروشگاه‌های کتاب تهران، برای پی بردن به دلیل این انتخاب به سراغ آثار «پاتریک مودیانو» رفتند. البته «جشن بی‌معنایی» اثر میلان کوندرا نیز از کتاب‌های پرفروش این هفته بوده که در سایه آثاری چون «خیابان بوتیک‌های خاموش» و «در کافه جوانی گمشده» از مودیانو قرار گرفت. این گزارش، پرفروش‌های برخی کتابفروشی‌های معروف تهران از ۱۹ تا ۲۴ مهر ۱۳۹۳ را بررسی کرده است.

فروشگاه شهر کتاب مرکزی
ردیفعنواننویسنده/ مترجمناشرقیمت (تومان)درباره کتابتعداد فروش
1خیابان بوتیک‌های خاموشپاتریک مودیانو/ ساسان تبسمیافراز14400دستیار کاراگاهی در پی گذشته خود19
2جشن بی‌معناییمیلان کوندرا/ قاسم صنعویبوتیمار11500رمانی درباره فلسفه، هنر و سیاست15
3محله گمشدهپاتریک مودیانو/ اضغر نوریافراز5000بازگشت نویسنده‌ای به زادگاهش10
4شفای زندگیلوئیز هی/ گیتی خوشدلپیکان15500روانشناسی موفقیت و بهبود زندگی10
5سال سیرضا طاهرخانیموسسه رسانه‌ای و هنری اوج70000تاریخ نگاری مصور ایران پس از انقلاب8

فروشگاه شهر کتاب مرکزی: این هفته خروج «بیشعوری» از فهرست پرفروش‌ها و قرار گرفتن دو اثر از مودیانو در صدر این جدول، از نکات قابل‌توجه پرفروش‌های این فروشگاه بود. «شفای زندگی» با فروش ۱۰ جلدی نیز همچنان جای خود را در بین پرفروش‌ها حفظ کرده و «جشن بی‌معنایی» میلان کوندرا و همچنین «سال سی» نیز باقیمت ۷۰ هزار تومان به این فهرست اضافه‌شده‌اند.فروشگاه شهر کتاب ابن سینا (شهرک غرب)
ردیفعنواننویسنده/ مترجمناشرقیمت (تومان)درباره کتابتعداد فروش
1بیشعوریخاویر کرمنت/ محمود فرجامیتیسا12000شناخت و درمان خطرناک
ترین بیماری تارخ
43
2بیراهپاتریک مودیانو/ آرش نقیبیانفرهنگ آرش10000رمانی درباره هویت و حافظه25
3جشن بی‌معناییمیلان کوندرا/ قاسم صنعویبوتیمار11500رمانی درباره فلسفه، هنر و سیاست20
4در کافه جوانی گمشدهپاتریک مودیانو/ ساسان تبسمیافق10000درپی یافتن دختری گمشده17
5خیابان بوتیک‌های خاموشپاتریک مودیانو/ ساسان تبسمیافراز14400دستیار کاراگاهی در پی گذشته خود9

فروشگاه شهر کتاب ابن‌سینا: فروش ۴۳ جلدی از کتاب «بیشعوری» این کتاب را همچنان در صدر پرفروش‌های این فروشگاه حفظ کرده است اما حضور سه رمان «بیراه»، «در کافه جوانی گم‌شده» و «خیابان بوتیک‌های خاموش» از مودیانو و از سه ناشر مختلف، بیشترین توجه را در این فهرست به خود جلب می‌کند. همچنین «جشن بی‌معنایی» میلان کوندرا نیز پرفروش‌های این فروشگاه را همراهی می‌کند.


فروشگاه شهر کتاب بهشتی
ردیفعنواننویسنده/ مترجمناشرقیمت (تومان)درباره کتابتعداد فروش
1پنج اقلیم حضورداریوش شایگانفرهنگ معاصر29500درباره پنج شاعر بزرگ ایرانی18
2آس آن سور چیپوریا عالمیمروارید12000مجموعه داستان کوتاه12
3جشن بی‌معناییمیلان کوندرا/ قاسم صنعویبوتیمار11500رمانی درباره فلسفه، هنر و سیاست10
4در خدمت و خیانت زنانشهلا زرلکیرسا7500گفتاری درباره زنان10
5خاطرات اردیبهشتجعفر مدرس صادقیمرکز13900روایت زندگی مردی پس از مرگ همسرش5

فروشگاه شهر کتاب بهشتی: در این فروشگاه نیز «پنج اقلیم حضور» با فروش ۱۸ جلدی و «خاطرات اردیبهشت با فروش پنج جلدی، همچون هفته پیشتر در جدول پرفروش‌ها قرار دارند و مجموعه داستان «آس آن سور چی»، رمان «جشن بی‌معنایی» و «در خدمت و خیانت زنان» که اثری در حوزه روانشناسی زنان است، دیگر پرفروش‌های این جدول را تشکیل می‌دهند.


فروشگاه انتشارات چشمه
ردیفعنواننویسنده/ مترجمناشرقیمتدرباره کتابتعداد فروش
1سیرکی که می‌گذردپاتریک مودیانو/ نسیم موسوی پاکچشمه7500رمان خارجی29
2افقپاتریک مودیانو/ حسین سلیمانی نژادچشمه 6500مردی در پی یافتن یک زن گمشده15
3خیابان بوتیک‌های خاموشپاتریک مودیانو/ ساسان تبسمیافراز14400دستیار کارآگاهی درپی گذشته خود15
4محله گمشدهپاتریک مودیانو/ اصغر نوریافراز5000بازگشت نویسنده‌ای به زادگاهش14
5بیشعوریخاویر کرمنت/ محمود فرجامیتیسا12000شناخت و درمان خطرناک ترین بیماری تاریخ13


فروشگاه نشر چشمه: استقبال از آثار مودیانو در این فروشگاه به‌اندازه‌ای بود که چهار کتاب از پنج کتاب پرفروش این فروشگاه را به خود اختصاص داده است؛ به‌طوری‌که دو کتاب «سیرکی که می‌گذرد» و «افق» از نشر چشمه و دو کتاب «خیابان بوتیک‌های خاموش» و «محله گمشده» از نشر افراز و همچنین کتاب محبوب «بیشعوری» از نشر تیسا، پرفروش‌های این فروشگاه هستند.

فروشگاه انتشارات ثالث
ردیفعنواننویسنده/ مترجمناشرقیمت (تومان)درباره کتابتعداد فروش
1ماهی در آبماریو بارگاس یوسا/ خجسته کیهانثالث18000زندگینامه و آثار ماریو وارگاس یوسا15
2آخرین انار دنیابختیار علی/ مریوان حلبچه‌ایثالث20000رمانی درباره جنگ و تبعات آن13
3آس آن سور چیپوریا عالمیمروارید12000مجموعه داستان کوتاه11
4خیابان بوتیک‌های خاموشپاتریک مودیانو/ ساسان تبسمیافراز14400دستیار کاراگاهی در پی گذشته خود10
5مسافرخانه بندر باراندازاحمدرضا احمدیثالث12000 آخرین رمان احمدرضا احمدی10

فروشگاه انتشارات ثالث: مراجعه علاقه‌مندان به آثار «یوسا» در این فروشگاه باعث شد تا کتاب «ماهی در آب» با فروش ۱۵ جلدی در صدر جدول پرفروش‌ترین کتاب‌ها قرار بگیرد. همچنین «آس آن سور چی» و «مسافرخانه بندر بارانداز» همچون هفته پیش‌تر در این فهرست قرار دارند. «آخرین انار دنیا» و طبق معمول این روزها اثری از مودیانو بانام «خیابان بوتیک‌های خاموش» نیز دیگر آثار این فهرست هستند.


فروشگاه انتشارات امیرکبیر
ردیفعنواننویسنده/ مترجمناشرقیمت (تومان)درباره کتابتعداد فروش
1خیابان بوتیک‌های خاموشپاتریک مودیانو/ ساسان تبسمیافراز14400دستیار کاراگاهی در پی گذشته خود15
2راشامون و 17 داستان دیگرریونوسوکه آکتاگاوا/ سیمین دانشورامیرکبیر9900مجموعه داستان نویسنده ژاپنی14
3خداحافظ گری کوپررومن گاری/ سروش حبیبینیلوفر14000سرگذشت چند جوان در زمان جنگ آمریکا و ویتنام11
4کوریژوزه ساراماگو/ مینو مشیریعلم16500داستانی درباره شیوع کوری در یک جامعه11
5در کافه جوانی گمشدهپاتریک مودیانو/ ساسان تبسمیافق10000درپی یافتن دختری گمشده9

فروشگاه انتشارات امیرکبیر: جدول این فروشگاه همچون گذشته پنج کتاب متفاوت نسبت به هفته پیشتر خود را معرفی کرده، که دو کتاب «خیابان بوتیک‌های خاموش» و «در کافه جوانی گمشده» از مودیانو و «راشامون و ۱۷ داستان دیگر» از نویسنده ژاپنی در این فهرست به چشم می‌خورد. همچنین دو اثر شناخته‌شده «خداحافظ گری کوپر» و «کوری» نیز جزو پرفروش‌های این فروشگاه بوده‌اند.


فروشگاه کتاب افق
ردیفعنواننویسنده/ مترجمناشرقیمت (تومان)درباره کتابتعداد فروش
1در کافه جوانی گمشدهپاتریک مودیانو/ ساسان تبسمیافق10000درپی یافتن دختری گمشده21
2شب‌های روشن فیودور داستا- یوفسکی/ سروش حبیبیماهی4000 روایت آشنایی جوانی با دختری گریان در خیابان8
3فضیلت های ناچیزناتالی گینزبورگ/ محسن ابراهیمهرمس400011 داستان کوتاه درباره روابط انسانی7
4ناتور دشتسالینجر/ محمدنجفینیلا1500از دست دادن معصومیت یک نوجوان در جامعهٔ آمریکایی7
5خیابان بوتیک‌های خاموشپاتریک مودیانو/ ساسان تبسمیافراز14400دستیار کاراگاهی در پی گذشته خود6

فروشگاه کتاب افق: کتاب «در کافه جوانی گم‌شده» مودیانو در حالی با فروش ۲۱ جلدی در صدر جدول این فروشگاه قرارگرفته که رده دوم را کتاب «شب‌های روشن» داستایوفسکی تنها با هشت جلد به خود اختصاص داده است. «فضیلت‌های ناچیز» و «ناتور دشت» هرکدام با هفت جلد فروش، و خیابان بوتیک‌های خاموش» نیز با ۶ جلد فروش در این فهرست قرارگرفته‌اند.


فروشگاه انتشارات مولی
ردیفعنواننویسنده/ مترجمناشرقیمت (تومان)درباره کتابتعداد فروش
1پنج اقلیم حضورداریوش شایگانفرهنگ معاصر29500درباره پنج شاعر بزرگ ایرانی14
2تأویلات قرآن حکیمعبدالرزق کاشانی/ سید جواد هاشمی علیامولی120000مشهور به تفسیر ابن عربی11
3تأویل خواب و رویاعبدالغنی نابلسی/ ناصر طباطباییمولی55000درباره تعبیر خواب و رویا10
4بیشعوریخاویر کرمنت/ محمود فرجامیتیسا12000شناخت و درمان خطرناک ترین بیماری تاریخ9
5تولد پزشکی بالینیمیشل فوکو/ فاطمه ولیانیماهی15000باستان شناسی نگاه پزشكی8

فروشگاه انتشارات مولی: عناوین پرفروش‌های این هفته تنها دو تغییر نسبت به هفته پیش‌تر خود داشته و «تأویل خواب و رویا» و «بیشعوری» به فهرست این هفته اضافه‌شده‌اند. «پنج اقلیم حضور» با فروش ۱۴ جلدی، جای «تأویلات قرآن حکیم» را در صدر جدول این هفته گرفته است. همچنین «تولد پزشکی بالینی» نیز در فهرست پرفروش‌های این فروشگاه قرار دارد.

*در این باره بخوانید:
(1) پرفروش‌های کتاب‌فروشی‌های معروف تهران از ۲۲ تا ۲۷ شهریور (اینجا)
(2) پرفروش‌های کتاب‌فروشی‌های معروف تهران از ۲۹ شهریور تا ۳ مهر (اینجا)
(3) پرفروش‌های کتابفروشی‌های معروف تهران از 5 تا 10 مهر (اینجا)
(4) پرفروش‌های کتابفروشی‌های معروف تهران از 12 تا 17 مهر (اینجا)
کد مطلب : ۲۰۹۴۰۹
https://www.ibna.ir/vdcbg9b59rhbgap.uiur.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پرونده جایزه کتاب سال