وضعیت فروشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کتاب اهواز در روزهای سیاه کرونایی
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۴۴
کتابفروشی های نشر بهروز و شهر کتاب اصفهان به روایت تصویر
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰
کتابفروشی های رفاه و خوارزمی اصفهان / گزارش تصویری
۶ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۰
کتابخانه مرکزی استان خوزستان به روایت تصویر
۵ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۳۵
کتابفروشی سرزمین کتاب اهواز به روایت تصویر
۲۷ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۱۴
فروشگاه کتاب گلفام اصفهان  به روایت تصویر
۲۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۶
 
تقدیر از مروجان کتابخوانی
سالروز درگذشت سیدهادی خسروشاهی