آرش آذرپناه «شهر یک داستان» را روانه بازار کرد
۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۳
فاصله زمانی کم میان «نمایشگاه کتاب» و «زمستانه کتاب» آسیب‌زا بود
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۴
کرونا دوباره کتابفروشی‌های اهواز و آبادان را تعطیل کرد
۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۳
نوش آفرین انصاری: کارگاه‌های نوشتن  به زن ایرانی شهامت دفاع از حقوق خود در جامعه را می‌دهد
۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۶
یاری‌گران انسانی و حیوانی تفاوت قصه‌های ایرانی  و کشور  رومانیایی هستند
۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۱۱
تالیف کتابهای درسی سلیقه‌ای و بدون پیروی از سیاست زبانی  واحد و فاقد خط آموزشی کودکان هستند
۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۷
 
تقدیر از مروجان کتابخوانی
سالروز درگذشت سیدهادی خسروشاهی