نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
نشست ایران شناسی در چین  
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۲۱

نشست ایران شناسی در چین  

 

 
 
سومین محفل شب های شعر تهران  
۲۷ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۲۴

سومین محفل شب های شعر تهران  

 

 
دومین محفل شب های شعر تهران  
۲۷ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۴۴

دومین محفل شب های شعر تهران  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نشست نقد و بررسی کتاب بی اسم  
۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۵۷

نشست نقد و بررسی کتاب بی اسم  

 

 
نشست خبری جایزه شعر فجر  
۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۰

نشست خبری جایزه شعر فجر  

 

 
 
 
آئین رونمایی و جشن امضای رمان «عشق و چیزهای دیگر»  
۲۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۰

آئین رونمایی و جشن امضای رمان «عشق و چیزهای دیگر»  

 

آئین رونمایی و جشن امضای رمان «عشق و چیزهای دیگر»