نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
نقدوبررسی کتاب پنج اثر از گوته  
۲۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۵

نقدوبررسی کتاب پنج اثر از گوته  

 

 
 
 
 
 
معرفی و بررسی کتاب «فرهنگ و مردم»  
 
نشست بررسی داستان نویسی در ایران  
۲۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۲۹

نشست بررسی داستان نویسی در ایران  

 

 
 
 
 
زبان ابزار تعامل بین المللی  
۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۵

زبان ابزار تعامل بین المللی  

 

 
نشست زندگی و زمانه حافظ  
۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۸

نشست زندگی و زمانه حافظ  

 

 
 
 
 
 
 
 
جشن امضای کتاب «یادت باشد...»  
۱۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۵۳

جشن امضای کتاب «یادت باشد...»