آرشیو مطالب
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
مهمانان غرفه خانه کتاب در هفتمین روز نمایشگاه کتاب/فیلم <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۰
مهمانان غرفه خانه کتاب در ششمین روز نمایشگاه کتاب/فیلم <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۸
مهمانان غرفه خانه کتاب در پنجمین روز نمایشگاه کتاب/فیلم <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۴۵
مهمانان غرفه خانه کتاب در چهارمین روز نمایشگاه کتاب/فیلم <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۲۷
غرفه کارنامه نشر نمایشگاه بین المللی کتاب تهران / فیلم <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۵
مهمانان غرفه خانه کتاب در سومین روز نمایشگاه کتاب/فیلم <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۴
مهمانان غرفه خانه کتاب در دومین روز نمایشگاه کتاب/فیلم <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
کتابگردی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی _‌فیلم <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۴
کتابگردی مدیرعامل خانه کتاب _‌فیلم <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۳
کتابگردی 96 _ فیلم <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۰
داستان‌خوانی هوشنگ مرادی کرمانی <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۴
شعرخوانی جواد مجابی <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۹
تیزر آغاز طرح «تابستانه کتاب» <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۵
مستند ایبنا از آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۸
مستند ایبنا از نهمین روز نمایشگاه کتاب <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۴۰
مستند ویژه ایبنا از غرفه موسسه خانه کتاب در نمایشگاه <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۲
مستند ایبنا از ششمین روز نمایشگاه کتاب
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۴۹
مستند ایبنا از پنجمین روز نمایشگاه کتاب <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۵۰
مستند ایبنا از چهارمین روز نمایشگاه کتاب تهران <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۵۹