خبرنگاران، خواندن کتاب خوب را به پز اجتماعی تبدیل کنند
۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۸
جیب خالی مترجمان کتاب کودک در روزهای کرونایی/ نشر در معرض ورشکستگی کامل است
۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰
اگر ادبیات جنگ در کیف مدرسه بچه‌ها نباشد ضرر کرده‌ایم
۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۸
ناشران قرارداد جدیدی نمی‌بندند
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۵
کرونا تمرکزم را بر داستان‌های شاهنامه بیشتر کرد
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۲
وقتی سکوت هم، خشونت و تبعیض است
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۲