مطالعات فرهنگی بدن به روایتی جدید/ بدنی که درگیر میدان سیاسی می‌شود

مطالعات فرهنگی بدن به روایتی جدید/ بدنی که درگیر میدان سیاسی می‌شود

آرمان‌خواهی انسان امروزی در برابر قدرت چگونه تغییر می‌کند؟/ تلفن همراه و جنبش در جیب

آرمان‌خواهی انسان امروزی در برابر قدرت چگونه تغییر می‌کند؟/ تلفن همراه و جنبش در جیب

همایش مجازی ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران
۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۵۶
متاسفانه نگاهمان به مستشرقان تک‌بعدی و كم ثمر است
۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۰۰
فیلسوف بحران درباره ویروس پوتوغان چه می‌گوید؟
۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۰۴
معرفی برترین کتاب‌های اسفندماه در موضوعات فلسفه و روانشناسی
۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۳۶
سال‌هایی که با عشق صرف پژوهش «تفسیر نور» شد
۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۳۵
نام ایران مهم‌ترین کلان‌جای‌نام در تمدن غرب آسیاست
۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۰۷
زبان مجازی؛ زبان گفت­‌و­گو در عصر فراپسامدرن/ چهارنقد اساسی به علوم اجتماعی مدرن
۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۰۳
شکاف اجتماعی در ایران؛ از حرف تا عمل
۶ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۵۹
ملاصدرا وارث تمامی جریان‌های اندیشگانی جهان اسلام است
۵ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۵۲