انتشار پنج کتاب از ادبیات داستانی ترکیه

انتشار پنج کتاب از ادبیات داستانی ترکیه

نویسندگان چگونه برای نوجوانان از عشق بنویسند؟

نویسندگان چگونه برای نوجوانان از عشق بنویسند؟

جایزه هفت‌اقلیم لحن و لهجه خودش را پیدا کرده است
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۳۵
ژاکلین وودسون جلوتر از زمانش حرکت می‌کند
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۳۰
«شبیه ویرانگی یک زن» منتشر می‌شود 
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۴:۴۱
به یاد حسین منزوی؛ عشق کلاسیک/ عشق آبکی
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۴:۳۹
پیکر نجف دریابندری به خاک سپرده شد
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۴۳
«درباره نقد ترجمه ادبی» منتشر شد
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۰۹
کودکان چقدر در مطالعه به چرایی و چگونگی توجه می‌کنند؟
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۵۷
دریا‌بندری قبل از ترجمه «تاریخ سینما» با سینما محشور بود
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۳۳
دریابندری با نثری خلاقانه ظرافت‌های بالقوه زبان را بالفعل کرد
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۵۸