نقدهای واردشده بر پوپولیسم چپ ناشی از چیست؟

نقدهای واردشده بر پوپولیسم چپ ناشی از چیست؟

تاملاتی درباره جایگاه سن پل در فلسفه و الهیات سیاسی غرب

تاملاتی درباره جایگاه سن پل در فلسفه و الهیات سیاسی غرب

کنفرانس فلسفه قاره، ساختارگرایی و پساساختارگرایی برگزار می‌شود
۱۸ تير ۱۳۹۹ ۱۰:۳۳
کتاب «اهمیت مانیفست کمونیست» به فارسی ترجمه شد
۱۸ تير ۱۳۹۹ ۱۰:۲۸
اثری از خود به جای بگذار!
۱۸ تير ۱۳۹۹ ۰۹:۴۰
هرم هستی؛ تأملی هیدگری در نظرگاه ابن‌سینا و طلایه‌داران عرفان خراسان
۱۸ تير ۱۳۹۹ ۰۹:۳۳
متن خوانی و شرح رساله «پرتونامه» سهروردی با تدریس منوچهر صدوقی سها
۱۸ تير ۱۳۹۹ ۰۸:۲۸
جهان ما متن است با پرسش به سراغش رویم/ معنای زندگی از نگاه فیلسوفان
۱۸ تير ۱۳۹۹ ۰۸:۲۶
نشست بررسی و نقد الحاد انسان‌شناختی فوئر باخ برگزار می‌شود
۱۷ تير ۱۳۹۹ ۱۵:۰۱
کنفرانس بین‌المللی منطق و فلسفه ریاضیات برگزار می‌شود
۱۷ تير ۱۳۹۹ ۱۳:۵۰
«تاریخ تحلیلی جامعه‌شناسی دیوان سالاری در ایران» منتشر شد
۱۷ تير ۱۳۹۹ ۱۱:۳۷