مطالعات فرهنگی بدن به روایتی جدید/ بدنی که درگیر میدان سیاسی می‌شود

مطالعات فرهنگی بدن به روایتی جدید/ بدنی که درگیر میدان سیاسی می‌شود

آرمان‌خواهی انسان امروزی در برابر قدرت چگونه تغییر می‌کند؟/ تلفن همراه و جنبش در جیب

آرمان‌خواهی انسان امروزی در برابر قدرت چگونه تغییر می‌کند؟/ تلفن همراه و جنبش در جیب

تقسیم‌ فلسفه به قاره‌ای و تحلیلی فقط در آموزش کارآمد است
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۵۵
چرا مهم‌ترین آموزه پیشگامان تاریخ تفکر بشری را فراموش کردیم؟
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۳۲
«روزنامه نگاری جامعه اطلاعاتی» منتشر شد  
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۴۶
فیلسوفان و نگاه آن‌ها به آزادی
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۳۰
رسانه‌های اجتماعی موجب به حاشیه راندن تک‌صدایی ‌شده‌‌اند/ اهمیت شناسایی اخبار جعلی
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۳۱
کتاب روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار منتشر شد
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۸:۳۱
کنفرانس بین‌المللی لیبرالیسم و برابری برگزار می‌شود
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۳۰
برگزاری هشتمین پیش‌نشست همایش ابعاد انسانی اجتماعی کرونا ایران
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۱۹
شماره سوم مجله دیده‌بان اندیشه منتشر شد
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۰۰