فردوسی ساختار روایت فیلمنامه را در «شاهنامه» پایه‌گذاری کرد

فردوسی ساختار روایت فیلمنامه را در «شاهنامه» پایه‌گذاری کرد

تئاتر اگر عقب باشد، یک ملت عقب است

تئاتر اگر عقب باشد، یک ملت عقب است

ویلیام بیمن خواننده اپرا و انسان‌شناس امریکایی
۱۸ فروردين ۱۳۹۹ ۰۹:۴۸
انتشار نمایشنامه‌ای از پائول پرتنر
۱۷ فروردين ۱۳۹۹ ۱۴:۴۷
درمبخش: تا زمانی که هنرمندان زنده هستند باید قدر آن‌ها را دانست!
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ ۱۷:۵۴
راجر کورمن
۳ فروردين ۱۳۹۹ ۱۰:۴۷
نمایشنامه‌های محفوظ، متاثر از شکست در جنگ شش روزه هستند
۲ فروردين ۱۳۹۹ ۱۴:۱۸
نمایشنامه‌ای با درونمایه‌ جنگ و پساجنگ
۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۴۷
هنر و طنز در شرایط بحران، مامنی برای گریز است
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۱۹
شماره‌‌ ۲۴۶ـ ۲۴۷ ماهنامه‌‌ «نمایش» منتشر شد
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۱۹
مجلس یادبود امیرکاووس بالازاده برگزار می‌شود
۲۸ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۴۹