نمایشنامه‌ای با درونمایه‌ جنگ و پساجنگ

نمایشنامه‌ای با درونمایه‌ جنگ و پساجنگ

بررسی سینمای دیجیتال و فلسفه وجودی آن در «ابر سینما»

بررسی سینمای دیجیتال و فلسفه وجودی آن در «ابر سینما»

سینما وامدار ادبیات است‌
۲۵ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۱۶
نهاد‌هایی که از سینما حمایت می‌کنند اولویتی برای حمایت از «شاهنامه» ندارند
۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۰۵
روایت مدرنی از رستم و سهراب
۱۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۲۳
آگوستو بوآل
۱۹ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۱۶
شماره‌‌‌ ۲۴۲ «ماهنامه‌‌‌ نمایش» با تصویری از ابوتراب خسروی
۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۰۴
کتاب «سومین اکسپو مجسمه ایران» رونمایی شد
۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۰۳
شماره جدید مجله آنگاه منتشر شد
۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۳۹
انیمیشنی با اقتباس از «منطق‌الطیر» عطار ساخته شد
۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۵۰
تفاوت‌های بین زن و مرد در دیدن یک اثر هنری چیست؟
۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۰۶