فردوسی ساختار روایت فیلمنامه را در «شاهنامه» پایه‌گذاری کرد

فردوسی ساختار روایت فیلمنامه را در «شاهنامه» پایه‌گذاری کرد

تئاتر اگر عقب باشد، یک ملت عقب است

تئاتر اگر عقب باشد، یک ملت عقب است

فراگیری هنر امروز ایران مرهون هنرمندان پیشکسوت است
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰
جزئیات طرح حمایت بنیاد سینمایی فارابی از سینمای اقتباسی
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۵۱
هنرمندان پیشکسوت سرمایه‌های اجتماعی جامعه هستند
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۸:۳۹
بودن یا نبودن درام‌نویس در ایران اهمیتی ندارد!
۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۳۳
الگوهای روایتی در رمان، متاثر از الگوهای روایتی در سینما هستند
۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۰۲
نظرسنجی مردمی انتخاب «چهره سال هنر انقلاب» آغاز شد
۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۲۵
بهمن فرسی مهمترین ابزورد‌نویس ایران است
۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۴:۳۸
سهراب یکی از مهم‌ترین نقاشان قرن بیستم دنیاست
۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۴۳
«دفتر مطالعات تئاتر (۲)» منتشر شد
۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۲۰