مطالعات فرهنگی بدن به روایتی جدید/ بدنی که درگیر میدان سیاسی می‌شود

مطالعات فرهنگی بدن به روایتی جدید/ بدنی که درگیر میدان سیاسی می‌شود

آرمان‌خواهی انسان امروزی در برابر قدرت چگونه تغییر می‌کند؟/ تلفن همراه و جنبش در جیب

آرمان‌خواهی انسان امروزی در برابر قدرت چگونه تغییر می‌کند؟/ تلفن همراه و جنبش در جیب

تجربه جمعی از محققان اجتماعی درباره رفع نیازهای سازمان‌ها کتاب شد
۵ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۰۲
«پاندمی! کووید-19 جهان را تکان می‌دهد» ادامه‌ تلاش ژیژک برای احیای مفهوم «کمونیسم» است
۵ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۴۱
مراد و مقصود از دانشگاه چیست؟
۴ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۴۳
«ایرانشناسی» نگاهی بی‌طرفانه به ایران است یا سوبژکتیو؟
۴ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۱۰
فهم روشنفکر ایرانی از مسائل تاریخی از عوام فراتر نمی‌رود
۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۲۴
«لویاتان» بازنشر شد/خصلت‌های انسانی و ضرورت تشکیل دولت از نظر هابز
۳ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۵۰
بررسی ابعاد مختلف حضور زنان در آموزش عالی/ ارتباط آموزش عالی با جنسیت
۳ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۴۱
پرسش از چیستی و چرایی مشکلات فضای روشنفکری و اندیشه ایران
۳ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰
فلوطین به روایت یاسپرس؛ از تبیین فلسفی «واحد» تا اتحاد خلسه آمیز با خدا
۲ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۳۴