دربارهء ما
خبرگزاري كتاب ايران، اولين و تنها خبر گزاری تخصصی كتاب است كه فعاليت خود را به طور رسمي از 24 آبان ماه 1385 آغاز كرده است. اين خبر گزاري ، زير نظر خانه كتاب كه نهادي غير دولتي وغير انتفاعي است، فعاليت می كند.
هدف از اين فعاليت ، اطلاع رسانی خبری در حوزه كتاب و كتابخوانی و ساير موضوعات مرتبط نظير چاپ ، نشر و گرافيك است.

اخبار خبرگزاری كتاب شامل خبر های داخلی و خارجی بوده كه در موضوعات چاپ ونشر، دين ، ادبيات ، انديشه ، دانش و فن آوری ، اجتماعی و سياسی ، تاريخ وجغرافيا ، كودك و نوجوان و هنر بر روی پايگاه اينتر نتی آن به نشانی: www.ibna.ir منتشر می شود.

نقل اخبار خبرگزاری توسط رسانه های گروهی و ساير كاربران با ذكر منبع مجاز است. اين خبرگزاری ،علاوه بر نشر خبر به انتشار گزارشها و گفتگو های ويژه و نيز بررسی و تحليل عملكرد نهاد های گوناگون دولتی و غير دولتی در حوزه كتاب و كتابخوانی می پر دازد.

همچنين نقد كتاب از ديگر بخشهای خبرگزاری كتاب است كه می كوشد منتخبی از تازه ترين آثار موجود در بازار نشر را با ديدگاه علمی و انتقادی بررسی كند.