پربيننده ترين مطالب
  نسخه تلکس
  اخبار در تلفن همراه
  خروجيهای RSS
  سايتهای ديگر
داخلی خبر اجتماعی و سياسی

  نگاهي به «سياست جنايي قضايي كودكان و نوجوانان»

16 ارديبهشت 1388 ساعت 16:15
چاپ اول كتاب «سياست جنايي قضايي كودكان و نوجوانان؛ در حقوق داخلي و اسناد بين‌المللي» نوشته دكتر علي‌اكبر باصري از سوي انتشارات خرسندي منتشر شد._
به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، هدف از تاليف اين كتاب، بررسي دگرگوني‌هايي است كه سال‌هاي اخير و در سايه گفتمان سياست جنايي داخلي و بين‌المللي در حوزه قضا و سياست جنايي قضايي در قبال اطفال بزهكار به ‌وجود آمده است.

نويسنده در مقدمه كتاب مي‌نويسد: «سياست جنايي به تعبيري، مجموعه تدابيري است كه هيات اجتماع در رويارويي با پديده‌ بزهكاري اعم از پيشگيري و پاسخ، اتخاذ مي‌نمايد و سياست جنايي قضايي خود شاخه‌اي از سياست جنايي است. با اين همه، خود سياست جنايي قضايي نيز به‌گونه‌ها و انواعي تقسيم‌پذير است. براي نمونه سياست جنايي قضايي حمايت از بزه‌ديدگان، سياست جنايي قضايي حمايت از زنان، سياست جنايي در قبال مواد مخدر و ... و سرانجام موضوع مورد نظر اين پژوهش يعني سياست جنايي قضايي در قبال اطفال بزهكار. در اين زمينه هم سياست جنايي قضايي مفهومي اخص از سياست جنايي است و هم طفل بزهكار مفهومي اخص از انسان بزهكار است و در اين زمينه اغلب كشورهاي جهان، ضمن قبول صغر به عنوان عامل رافع مسووليت كيفري، رژيم جزايي يا قضايي خاصي را براي اطفال به مورد اجرا مي‌گذارد. بدين جهت اين مهم به عنوان موضوعي ويژه و خاص و در گونه‌هاي مختلف آن، به‌ويژه در شكل‌دهي به سياست جنايي تقنيني و گفتمان قانونگذار و نيز اسناد بين‌المللي لازم‌الاجرا، تحولات اجتماعي و جامعه‌اي، نهادهاي مجري مجازات و ساير موارد و گونه‌ها قابل مطالعه و بررسي است.»

جديد بودن درس سياست جنايي در كشور و نيز تحولات گسترده‌ كنش‌ها و واكنش‌هاي جامعه در قبال اطفال بزهكار از يك سو و از ديگر‌ سو، تحولاتي كه در پرتو سياست جنايي تقنيني به‌وجود آمده و خود نقشي راهبردي در شكل‌دهي به آراي نوآورانه‌ قضات اطفال و سياست جنايي قضايي در اين زمينه دارد، امري است كه پرداختن به چنين تحقيقي را پر اهميت و ضروري مي‌نماياند. 

همچنين پرداختن به گفتمان سياست جنايي قضايي نيز بحثي است كه در كشور ما به دلايل چندي تاكنون در محاق بوده يا كمتر به آن پرداخته شده است. در اين زمينه مي‌توان به آثار مكتوبي چون ترجمه‌ كتاب‌هاي «درآمدي به سياست جنايي» اثر «كريستين لازرژ» و نيز بخش نخست كتاب «نظام‌هاي بزرگ سياست جنايي» اثر «ميري دلمارس مارتي» كه از سوي آقاي دكتر علي‌حسين نجفي ابرندآبادي به پارسي برگردانده شده‌ است و نيز كتاب «سياست جنايي در اسلام و در جمهوري اسلامي ايران» تاليف دكتر سيدمحمد حسيني، اشاره كرد.

مولف هدف از تاليف اين كتاب را چنين عنوان مي‌كند: «هدف عمده اين تاليف، بررسي دگرگوني‌هايي است كه به‌ويژه طي ساليان اخير و در سايه گفتمان سياست جنايي تقنيني داخلي و بين‌المللي در حوزه قضا و سياست جنايي قضايي در قبال اطفال بزهكار به‌وجود آمده است. اهداف ديگر اين اثر نيز شكل‌دهي و انسجام دادن به بخشي از ادبيات پراكنده موجود در اين زمينه از طريق تدوين اين اثر به منظور كاربرد عيني و ملموس آن براي نگارنده، قضات و همكاران قضايي و به‌ويژه دانشجويان حقوق است. همچنين مطالعه اين اثر مي‌تواند نقش آموزنده موثري در اعتلاي رويه قضايي داشته باشد. اين تاليف در دو بخش به نسبت مساوي و هر بخش در سه فصل و با استفاده از روش كتابخانه‌اي، تهيه و تدوين شده‌اند.»

به عقيده نويسنده، طفل، مفهوم حقوقي ـ قضايي و اجتماعي خاص دارد. از اين‌رو همواره در ميان سياستگذاران جنايي به مثابه گونه‌اي خاص مورد حمايت‌هاي پيشگيرانه و سزادهنده بوده است. چندان كه حساسيت ويژه نسبت به چگونگي ايجاد محاكم اطفال، تركيب اين محاكم و شيوه‌هاي رسيدگي را بايد در اين راستا ارزيابي كرد. 

در بخش نخست كتاب مفاهيم ويژه مربوط به ادبيات سياست جنايي در اين زمينه بررسي مي‌شود و در فصل‌هاي دوم و سوم، از يك سو عوامل موثر به سياست جنايي قضايي در زمينه بزهكاري اطفال و از ديگر سو، رابطه سياست جنايي تقنيني و قضايي در زمينه بزهكاري اطفال مورد مطالعه قرار مي‌گيرد.

شناخت مفاهيمي چون طفل و طفل بزهكار و منابع داخلي و اسناد بين‌المللي، تحولات تاريخي توجه به بزهكاري اطفال و سرانجام شناخت مفهوم سياست جنايي به‌ويژه سياست جنايي قضايي، از جمله مقدماتي است كه ما را در تبيين خط مشي سياست جنايي قضايي كمك خواهد كرد. از اين‌رو فصل نخست به شناخت اين مفاهيم اختصاص داده شده است. براي تعيين حدود و ثغور مفهوم «طفل بزهكار» تعريف جامع و كامل از طفل بزهكار و نيز بزهكاري اطفال، امري ضروري است.

در انتهاي كتاب بخشي به عنوان «نتيجه‌گيري» درج شده كه نتايج بررسي‌هاي مورد مطالعه در كتاب حاضر را در دو صفحه، خلاصه و ارائه كرده است.

از منابع مورد استناد مولف در تدوين اين اثر مي‌توان كتاب‌هاي دفاع اجتماعي، حقوق جزاي عمومي، كيفرشناسي، علل نقض آراي محاكم در ديوان عالي كشور در موضوعات احوال شخصيه و مدني، تاريخ ايران باستان، جرم‌شناسي، تاريخ انديشه‌هاي كيفري، سياست جنايي در اسلام و در جمهوري اسلامي ايران، فرايند كيفري، اطفال و نوجوانان بزهكار، نظام‌هاي بزرگ سياست جنايي، بزهكاري اطفال، حقوق كودك، حقوق كيفري اطفال، مقارنه و تطبيق حقوق جزاي اسلامي، حقوق خانواده، روان‌شناسي ژنتيك، تاريخ حقوق كيفري در اروپا، دانشنامه جرم‌شناسي، نابهنجاري و بزهكاري اطفال و نوجوانان و ... را نام برد.

چاپ اول كتاب «سياست جنايي قضايي كودكان و نوجوانان (در حقوق داخلي و اسناد بين‌المللي)» در شمارگان 1500 نسخه، 143 صفحه و بهاي 22000 ريال راهي بازار نشر شد.
کد مطلب : 39373
ارسال اين مطلب به دوستان دريافت فايل مطلب نسخه قابل چاپ
تصوير كتاب
تصوير كتاب
تايپ فارسیتايپ انگليسی
آدرس ايميل :
نظر شما :
نمايش آدرس ايميل