{ADVERTISE_DOC_LOCATION_16_BLOCK}
Ünlü İranlı şair Ferîdüddin Attâr'ın anma günü arifesinde, onun ile ilgili olan tüm eserler Tahran’ın Baharan Kültür Merkezi’nin kütüphanesinde toplanacak ve sergilenecektir.
Attâr
İran Kitap Haber Ajansı (İBNA) – Tam adı Ebû Hâmid Ferîdüddin Muhammed bin Ebî Bekir İbrâhîm-i Nîsâbûrî olan ünlü şair ve arif Attâr, 12-13 yy. Yaşamış en ünlü şairlerinden birisidir. Attâr anma günü arifesinde düzenlenecek fuarda, şairden elliye yakın manzum ve mensur eser sergilenecektir.

Şiir Dîvânı, Mantıku't-Tayr, Muhtarnâme,  Hüsrevnâme, Musîbetnâme, İlâhînâme, Cevâhirnâme, Şerhu'l-Kalb, Şerhu'l-Kalb, Tezkiretü'l-Evliyâ, Keşf-i Esrar ve Marifetü'n-Nefs Attâr’ın bazı eserleridir. Tezkiretü'l-Evliyâ, Ferîdüddin Attâr’ın en önemli eseri sayılıyor. Bu eser devrin 96 önemli Sufi, mistik ve alimin hayat ve eserleri hakkında bilgiler yer alıyor. Attâr bir de dönemin en önemli tabip ve aktarlarından birisiydi.

Baharan Kültür Merkezi’nin kütüphanesinde düzenlenecek olan fuar, gelecek beş gün içersinde ziyaretçilerini bekleyecektir.
 
_doc_id : 221056
http://www.ibna.ir/vdcenz8wpjh8w7i.d2bj.html
_send_comment
_your_name
_your_email

{GET_NOTE_DOC_BLOCK}{GET_REPORT_DOC_BLOCK}
{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}