Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bir Kasım 2017'de ''Çağdaş İran Edebiyatında Kadın'' konulu sempozyuma ev sahipliği yapacak.
Ankara
İran Kitap Haber Ajansı (İBNA) - Türkiye'de İran edebiyatına dair farkındalık sağlamak, modern Türk okuyucusunu İran kadını ve edebiyatı hakkında doğru bilgiye ulaştırmak, İran ile Türkiye arasında kültür köprüsü oluşturmak, konuyla ilgilenenlere alan açmak ve İran edebiyatı alanında çalışma yapan araştırmacıları teşvik etmek amacıyla düzenlenen ''Çağdaş İran Edebiyatında Kadının Yeri'' konulu sempozyumun uzun soluklu ve olumlu sonuçlar doğurması ve devamında çeşitli konular etrafında İran tarafında da sürmesi hedeflenmektedir.

Türkiye'de Hece Yayınları ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin destekleriyle gerçekleştirilecek olan sempozyumun İran'daki paydaş kuruluşları İran Kültür Müsteşarlığı, Zehra Üniversitesi, Şehri Kitap Enstitüsüdür.

Uluslararası sempozyum 1 Kasım'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ev sahipliğinde simultane tercüme ile gerçekleşecektir. Türkiye'den Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Prof. Dr. Mustafa Orçan, Doç. Dr. M. Kevser Baş, Ömer Faruk Ergezen ve Hayriye Ünal’ın düzenleme kurulunda bulunduğu sempozyumda Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Prof. Dr. Ali Güzelyüz, Prof.Dr. Hicabi Kırlangıç ve Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu oturum başkanlıklarını yürütecektir. Sempozyumda sunum yapacak akademisyenler ve bildiri başlıkları şöyledir:

- Prof. Dr. Ali Temizel (Konya Selçuk Üni. – İran Araştırmaları Merkezi)
''İran Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Annesi: Turan Mirhadi''
- Dr. Maryam Hoseini (İran El-Zehra Üni.)
''İranlı Kadın Öykü Yazarlarının Ekolleri''
- Öğr. Gör. Mahin Panahi (İran El-Zehra Üni.)
''Çağdaş İran Kadının Şiir Serüveni''
- Yrd. Doç. Dr. Berna Karagözoğlu (Ağrı İbrahim Çeçen Üni.)
''İran Edebiyatında Kadının Sesi: Nazi Safevi''
- Öğr. Gör. Masouemeh Khonekdar Târsî (BUALİ Üni.)
''Çağdaş İran Edebiyatında Feminist Bakışlar…''
- Yrd. Doç. Dr. Fatma Kopuz Çetinkaya (Ağrı İbrahim Çeçen Üni.)
''İranlı Çağdaş Şair Sîmîn-i Behbehânî’nin Şiirinde Dert ve Kadın''
-Doç. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş (Yıldırım Beyazıt Üni.)
''Zoya Pirzad'ın Öykülerinde Türk-Ermeni İlişkileri''
- Araştırmacı Yazar Roya Sadr
''İran Kadınının Çağdaş Mizah Yazarlığında Görüntüsü''
- Mahboobeh Mobasheri (El-Zehra Üni. Öğr. Gör.)
''Kutsal Savunma Edebiyatı Kadın Şairlerinin Şiirine Analitik Bir Bakış''
- Okt. Şerife Yerdemir (Kırıkkale Üni.)
''Modern İran Edebiyatında Kadın Yazarlardan Zoya Pirzad ve Onun Se Kitâb İsimli Öykü Mecmuasındaki Kadın Karakterler''
- Maryam Kuchekî Shalmânî (öğretmen)
''Yeni Bir Edebi Akımın Oluşumunda Kadın Şair ve Yazarların Rolü''
- Yrd. Doç. Dr. Musa Balcı (Kırıkkale Üni.)
''Bir Kadın Şair Olarak Pervîn-i İtisâmî’nin Şiirinde İdeal Kadın Karakter ve Örnek Şahsiyetler: Havva, Meryem, Şirin''
- Arş. Gör. Esin Eren Soysal (Karamanoğlu Mehmet Bey Üni.)
''Muhalif Ruhlu Kadın Furuğ Ferruhzad’ın Şiirlerinde Kadına Bakış''
- Zahra Zavvarian
''Kadın Yazarların Kaleminden Kısa Savaş Öykülerinin Fenomenolojisi''
- Dr. Ahmed Jabbari (İran Kültür Müsteşarlığı Farsça Öğretim Merkezi Müdürü)
''Sîmîn-i Behbehânî’nin Şiirleri Özelinde İranlı Kadın Şair ve Yazarların Eserlerinde Ailenin Rolü''
- Nergis Keshani (Ankara Üni.)
''İranlı Çağdaş İki Yazarın Üslubunun Değerlendirilmesi ve Romanları, Zoya Pirzad, Feriba Vefi''

DEĞERLENDİRME KONUŞMALARI
Doç. Dr. Münire Kevser Baş (Ankara Yıldırım Beyazıt Üni.)
Dr. Ali Asghar Mohammadkhani (Şehr-i Kitap Enstitüsü Müdürü)
Hayriye Ünal (Hece Yayınları)

Sempozyum Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile İran Kültür Müsteşarlığı, Tahran Ez-Zehra Üniversitesi, Şehr-i Kitap Enstitüsü ve Hece Yayınlarının işbirliğiyle üniversitenin Etlik Milli İrade Binasında düzenlenecektir.

 
_doc_id : 253426
http://www.ibna.ir/vdcauenui49nmy1.z,k4.html
_send_comment
_your_name
_your_email

{GET_NOTE_DOC_BLOCK}{GET_REPORT_DOC_BLOCK}