Hazreti Abdul Azim Hasani Kütüphanesi'nin en değerli hazinesi, eskiden Hazreti Abdul Azim Hasani türbesi'nin yanında bir kütüphane ve okulun bulunduğunu gösteren belgelerdir. Kütüphanede Safevi imparatoru I.Abbas bağışladığı kitaplar da yer alıyor.
Büyük Abbas
İran Kitap Haber Ajansı (İBNA) - ''Kefayet el-tealim fi senaet el-tencim'' (کفایه التعلیم فی صناعه التنجیم) Ünlü İranlı matematikçi ve müneccim Ebul Hamed Muhammed Bin Mesud Zeki Gaznevi'nin 5 ve 6 hicri yılında yazdığı eserdir.
Safevi imparatoru Büyük Abbas bu eseri 1037 hicri yılında Hazreti Abdul Azim Hasani Kütüphanesi'ne bağışlamıştır.

Bu eser tarihte yaşanan iniş çıkışlar ardında ardında tesadüfen üstad Muhammed Muhit Tatabatabi tarafından bulunur ve yeni Hazreti Abdul Azim Hasani  kütüphanesinin kurulmasına karar Tatabatabi'nin evinde saklanır.

Bu kitabın sonunda bu eseri 119 eser ile birlikte kütüphaneye bağaşlandığı ile ilgili bir el yazmalı mektup ver. Birçok kişi bu yazının Bieinci Abbase ait olduğunu söylesede uzmanlar bun mektubun şah Abbasın katıbine ait olduğunu idda ediyorlar.Amma birçok kişi de şahın huysuz olduğu için hiçkimseye böyle bir metnin yazmasına izin vermeyeceğini ve bu mektubu kendisinin yazdığını söyluyor.

Ama kafaları karıştıran bir diğer konu da aynı eserden altı nüshenin daha bulunmasıdır. Tüm nüshalarda şah Abbas'ın mektubu yer alıyor ama farklı el yazıları ile! Bazı kişiler 6 nüshada da yer alan mektubun şah Abbas'a ait olduğunu ama bunları farklı yazlarda yaşadığı için farklı el yazmalar ile göründüğünü söyluyor.

Kütüphanenin uzmanları başka bir kaynaktan Safevi imparatoru şah Abbas'ın el yazmasını bularak eserler ile karşılaştırmak ve konuyu aydınlatmak peşindedirler.
_doc_id : 216794
http://www.ibna.ir/vdchw-nik23nzqd.4ut2.html
_send_comment
_your_name
_your_email

{GET_NOTE_DOC_BLOCK}{GET_REPORT_DOC_BLOCK}