İslami Şura Meclisi Kütüphane Müze ve Arşiv Merkezi, İstanbul’un Fatih Kütüphanesinde bulunan Farsça el yazma eserlerinin listesini bir kitapta toplayarak, araştırmacılar için yayınladı.
Fatih Üniversitesinde Bulunan Farsça El Yazma Eserlerin Listesi Bir Kitapta Toplandılar
İran Kitap Haber Ajansı (İBNA) – ‘’Fatih kütüphanesinde Blunan Farsça El Yazma Nüshalar’’ adlı kitap, Seyyid Muhammed Taki Hüseyni Tarafından hazırlanarak İslami Şura Meclisi Kütüphane Müze ve Arşiv Merkezi tarafından yayınlandı.

İslami Şura Meclisi Kütüphane Müze ve Arşiv Merkezi’nin müdürü, kitap için yayınladığı önsözde: ‘’İran ve İslam düşünür ve bilim adamlarından bir çok el yazımı eser yurt içinde ve dışında bulunan genel ve özel kütüphanelerinde saklanıyor.Biz birçok eser hakkında birşey bilmiyoruz ve onlar hakkında elimizde bir bilgi yok. Şüphesiz bu değerli kaynakları tanmak, bizim için çok önemli olabilir ve bizim kültür ve bilim seviyemizi yükseltebilir.’’ Diye yazıyor.

Türkiye kütüphaneleri bugün İslâmî yazmalar itibariyle dünyanın en zengin ve en degerli koleksiyonlarına sahiptir. Arapça (160.000 cilt), Türkçe (70.000 cilt) ve Farsça (13.000 cilt) yaklasık 250.000 cilt yazmadan olusan bu zengin koleksiyonun, mecmû‘alarla birlikte 600.000 eseri buldugu tahmin edilmektedir.

Arşivlerde bulunan binlerce risâle ve rapor ile özel koleksiyonlarda bulunan pek çok yazma bu sayıya dahil degildir.

Türkiye kütüphanelerinde bulunan toplam 250.000 cilt civarındaki yazmadan yaklasık 146.000 cilt kadarı İstanbul kütüphanelerinde bulunmaktadır. Bu rakamlara göre, İstanbul, bugün dünyada en çok İslâmî yazmanın toplandıgı sehir durumundadır. Elimizde kesin ve ayrıntılı kataloglar bulunmamakla birlikte, bugün Türkiye kütüphanelerinde bulunan yazmalardan ancak %6-7’sinin Farsça oldugunusöylemek mümkündür. Bununla birlikte, bu yazmalar, eskilik, orijinallik ve sanat degeri itibarıyla, sayısal oranlarının çok daha üzerinde bir önem tasımaktadır. İran dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü ile ilgili pek çok eserin eski ve muteber nüshaları Türkiye kütüphanelerinde bulunmaktadır.

Bu yazmaların olusumu uzun bir süreçte ve farklı yollarla gerçeklesmistir. Bu çalısma, İstanbul kütüphaneleri örneginde, Türkiye kütüphanelerinde bulunan Farsça yazmaların olusumu ile ilgili bir ön taslak olusturma gayretine matuftur.
_doc_id : 214870
http://www.ibna.ir/vdca0ynuw49n6a1.z,k4.html
_send_comment
_your_name
_your_email

{GET_NOTE_DOC_BLOCK}{GET_REPORT_DOC_BLOCK}