Ayetullah Hamanei: Ülkenin Şiir Ağacı, Gelişmek ve Dallanmak İçin Çok Büyük Kapasite ve Potansiyele Sahiptir

 
Publish Date : Sunday 11 June 2017 - 15:09
 
 
İftarda edebiyatçılar ve şairleri Kabul eden Ayetullah Hamanei; Ülkenin şiir ağacının, gelişmek ve dallanmak için çok büyük kapasite ve potansiyele sahip olduğunu ve şiir vasıtasıyla günün kavram ve anlamlarının daha iyi mazmunlarla aktarılması gerektiğini vurguladı.
 
İran Kitap Haber Ajansı (İBNA) - Ayetullah Hamanei'nin resmi sayfasından alınan habere göre, Ehli Beyt-i Resul (as)ın ikinci imamlık halkası Hz. İmam Hasan Müçteba (as)ın mübarek veladet yıl dönümü dolayısıyla kültür ahalisi, Fars edebiyatı ve Şiiri hocaları, genç ve yaşlı şairler ayrıca Afganistan, Hindistan ve Türkiye'den şairler İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'yi ziyaret ettiler.

Ülkede şiirin her geçen gün daha da gelişmekte olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İslam İnkılabı Rehberi, Şiirin bir "Milli Zenginlik" olduğunu bildirerek, İslam İnkılabının ilk başından itibaren şiirin İnkılap hedeflerinden saptırılması yönünde bir takım girişimlerin mevcut olduğunu ve çabaların halen devam etmekte olduğunu bildirdi.

İslam İnkılabından önceki dönemde şiirin genellikle "Milli uyanış ve bilinçlilik"in dışında başka kavramlara hizmet yönünde kullanıldığını hatırlatarak, o günün edebiyat alanında yenilik ve modernlik iddiasında bulunan kişilerin ülkenin kalkınmasına, gerçek ve sahih yenilenmesine her hangi bir hizmette bulunmadıklarını bildirdi.

İslam İnkılabının zaferinin Şiir alanında yeni bir dönemin başlangıcı ve "ülkenin hedefleri hizmetinde ve basiret artırıcı şiir" söylemek amacıyla gençler ve şairlerin alana adım attıkları dönem olduğunu hatırlatan Ayetullah Hamanei, bu gibi şairlerin faaliyet alanının her geçen gün daha da genişlemekte olduğunu ve bugün şiirlerin genellikle dini ve inkılapçı hedeflere uygun dillendirildiğini ve her geçen gün gelişmekte olduğunu bildirdi.

İslam İnkılabı Rehberi, "Son istasyona ulaşmak tasavvuru ve duraklama"nın şairler için korkunç bir zehir misali olduğunu belirterek, ülkenin şiir ağacının, gelişmek ve dallanmak için çok büyük kapasite ve potansiyele sahip olduğunu ve şiir vasıtasıyla günün kavram ve anlamlarının daha iyi mazmunlarla aktarılması gerektiğini vurguladı.

Milli şahsiyetlerin durumu ve ülke olaylarının rapor edilmesi konusunda var olan zaafları hatırlatan İslam İnkılabı Rehberi, İranlıların bu hususta tembelliğe düştüklerini belirtti ve "rahmetli İmam Humeyni, dost ve düşman'ın büyüklüğüne itiraf ettikleri bir numaralı şahsiyettir. Ama acaba bu büyük şahsiyet hakkında şimdiye kadar kaç kitap yazılmıştır" dedi.

Suriye olaylarını, harem savunucularını ve Irak'ın önemli gelişmelerini binlerce şiir söylenmeye layık gelişmeler niteleyen Ayetullah Hamanei, "Halkın önemli bir kesimi, Amerikalıların Irak'ta nasıl bir amaç güttüklerini ve nasıl başları taşa değdiğini bilmemekteler. Bu mesele önemli bir mevzuu olup, Saddam'ın Irak'ının nasıl oldu da şehid Hekim'in Irak'ına çevrildiğinin açıklanması gerekir" ifadesini kullandı.

İslam İnkılabı Rehberi şairlerden muhtelif konular hakkında manzume yazmalarını, ayrıca dünyanın bir takım ilginç konuları hakkında "Hiciv" (taşlama-yergi) dalında şiir söylemelerini isteyerek, "Allah Resulü (sav) kendi şair sehabesinden birine müşrikleri hiciv etmesi emrini verdi ve bugün de "Modern cahiliyet"in "kabilevi cahiliyet) yanında kılıç dansında bulunması veya Suudi Arabistan gibi bir yönetimin BM Teşkilatı insan hakları komisyonunda yer alması gerçek manada hiciv olunması gereken konulardandır" dedi.

Bu görüşmede şairlerden 30 kişi İslam İnkılabı Rehberinin huzurunda kendi şiirlerini okudular.

Daha sonra şairler akşam ve yatsı namazını İslam İnkılabı Rehberinin imamlığında kıldıktan sonra Ayetullah Hamanei ile birlikte iftarlarını açtılar.
Share/Save/Bookmark
haber kodu: 249068