​Çocuklar ''İskendernâme''yi Okuyacaklar

 
Publish Date : Sunday 16 July 2017 - 11:55
 
 
İhsan Azimi "Nizami'nin İskendernâme'sindeki Şerefname'de Yer Alan Güzel Hikayeler" adlı eserde çocuklara Büyük İskender'in hayatını anlatıyor.
 
İran Kitap Haber Ajansı (İBNA) - "Nizami'nin İskendernâme'sindeki Şerefname'de Yer Alan Güzel Hikayeler" adlı eser, İhsan Azimi'nin kaleme aldığı ve Kemal Tabatabai'nin resimlerini çizdiği bir eserdir.

Bu kitap ''Eski Fars Edebiyatına Yeni Bir Bakış'' serisi çerçevesinde yayınlanmış bir eserdir. ''Eski Fars Edebiyatına Yeni Bir Bakış'' 60 eserlik bir proje olarak tasarlanmıştır ve hedefi eski eserleri çocuklar için yeniden yazmak ve onları genç nesile sevdirmektir.

İskendernâme, İslami edebiyatlarda Büyük İskender hayatını ve maceralarını konu edinen; Kur'an-ı Kerim'de geçen Zülkarneyn'in kişiliğinin İskender'in hayatına sindirerek anlatıldığı, destanî-efsanevî tarzda yazılmış kitapların adıdır.

İskendernâmelerde İskender, tarihî kişiliği yerine Doğu mistisizminin etkisinde efsanevî bir müslüman kahraman olarak anlatılır. Sembolik düşünceler etrafında fikrî, ahlâkî ve didaktik konulara değinilir. 

Manzum şekline ilk defa Firdevsî'nin Şehnâmesi içinde rastlanır. Müstakil bir mesnevi halinde ilk defa Nizami Gencevi tarafından yazılmıştır.

Fars edebiyatında nazım ve nesir olarak kaleme alınmış iki tür İskendernâme vardır. Halka hitaben yazılanlar nesir, saray çevresine sunulmak üzere kaleme alınanlar mesnevi tarzında nazım halindedir. Hikâyenin ilk manzum şekli Firdevsî’nin Şehnâme'si içindeki 2500 beyitlik bölümdür. Şehnâme'nin bu bölümü, ondan sonra İslâm edebiyatlarında yazılan İskender konulu bütün eserlerin kaynağı olmuştur.

Hikâyeyi müstakil bir mesnevi halinde ilk defa Nizami Gencevi yazmıştır. Nizami'nin İskendernâmesi iki bölümden oluşan on bin beyti aşkın bir eserdir. İlk bölümde anlatılan İskender'in hayatı Pseudo-Callisthenes’teki rivayetlerle benzerlik gösterir; ikinci bölümde İskender peygamberlik seviyesine yükseltilir; Sokrat, Eflâtun ve Aristo'nun hikmetli öğütlerini nakledilir.

İranlı şair Nizami Gencevi'nin kaleme aldığı İskendername : "Şerefname" ve "İkbalname" olmak üzere iki bölümden olan ve "Büyük İskender''in hayatını anlatan şiirdir.
 
Share/Save/Bookmark
haber kodu: 250080