​''Tanrının Kuraltanımaz Kulları - İslam Dünyasında Derviş Toplulukları (1200-1550)'' Farsça'da

 
Publish Date : Wednesday 31 May 2017 - 16:06
 
 
Washington Üniversitesi Tarih ve Din Bilimleri İncelemeleri bölümünde öğretim üyesi Ahmet T. Karamustafa'nın ''Tanrının Kuraltanımaz Kulları - İslam Dünyasında Derviş Toplulukları (1200-1550)'' adlı eseri Merziye Süleymani'nin Farsça çevirisi ile yayınlandı.
 
İran Kitap Haber Ajansı (İBNA) - Ahmet T. Karamustafa'nın ''Tanrının Kuraltanımaz Kulları - İslam Dünyasında Derviş Toplulukları (1200-1550)'' adlı eseri Merziye Süleymani tarafından İngilizce'den Farsça'ya tercüme edildi.

Kalenderler, Haydarîler, Câmiler, Celâlîler, Şems-i Tebrizîler, Cavlakîler, Abdallar ve diğerleri. İslâm toplumunun kıyısında duran heterodokslar ve heretikler, yani aşkın ve taşkın derviş topluluklarını anlatıyor. İnançlarıyla, görünümleriyle, yaşayışlarıyla toplumu dışlayan bu toplulukların öyküsü her zaman ilgi çekmiş, haklarında olağanüstü bir edebiyat oluşmuştur.

Ahmet T. Karamustafa ise konuyu bir tarihçi yaklaşımıyla ele alıyor, bu toplulukların geniş İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde ayrı özellikler taşıyan köklerinden başlayıp gelişimlerini irdeliyor ve sonraları nasıl bir değişim geçirerek başka akımlara dönüşmesi sürecini özlü biçimde anlatıyor. Karmaşık gibi görünen bir olguyu yalın biçimde kavratan örneği az bir çalışma.

Kitabın bir bölümünde şöyle okuyoruz: ''Derviş dindarlığı, ürkütücü toplumsal davranış üzerine acımasız vurgusu ve toplumsal uyarlığı açıkça küçümsemesiyle bütün öteki İslam dindarlık biçimlerinden ayrılıyordu. Daha da anlamlı olarak, toplumsal köken bakımından da çekicilik bakımından da 'alt' toplumsal katmanlarla sınırlı değildi. Derviş gruplarının toplumsal bileşimini saptamak kolay değil, ancak söz konusu hareketlerin üyelerinin okur-yazar olmayanlarla cahillerden oluşması gerektiğini ileri süren genel görüşün tersine bu hareketlerin pek sık olarak orta ve yüksek toplumsal katmanlardan üye aldıklarını saptamak için yeterli kanıt kesinlikle var.
(…) Üyeleri arasında şair, bilgin ve belli bir yetenekte yazarların varlığına bakarark karar vermek gerekirse anarşist dervişler, her zaman, kendilerini küçük görenlerin söylediği gibi okuma yazmasız bir kalabalık değildi. (…) Gayri İslami kalıntılar kuramı, toplumsal anlamda sapkın zâhidliğe uygulandığında, ortaçağ İslam dünyasında yeni zâhidliğin ortaya çıkışını eksik İslamlaşmış kültürel çevrelerde gayri İslami ilkel inanç örneklerinin devamı olarak anlamak gerektiğini akla getirecektir. Ancak sapkın zühdü yalnızca İslam-öncesi inanç ve töreler kalıntısı olarak görmek yanıltıcı olur.''

Ahmet T. Karamustafa (1956) Washington Üniversitesi Tarih ve Din Bilimleri İncelemeleri bölümünde öğretim üyesidir. Uzmanlık alanları arasında, modernizm öncesi İslâmda sosyal ve entelektüel tarih, ayrıca din araştırmalarında teori ve yöntem bulunmaktadır. Lisans eğitimini felsefe alanında Hamilton College'de, yüksek lisans derecesiyle doktorasını McGill Üniversitesi'nde, İslâm Araştırmaları alanında tamamladı.

Ortaçağda İslâm dünyasındaki aykırı tasavvuf akımları üstüne "God's Unruly Friends" (University of Utah Press, 1994) ve onaltıncı yüzyılda kaleme alınmış mistik bir metni inceleyen "Vahidi’s Menakib-i Hoca-i Cihan ve Netice-i Can" (The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University, 1993) adlı iki eseri yayımlanmıştır. Ayrıca "Cartography in the Traditional Islamic and South Asian Societies" (University of Chicago Press, 1992) adlı dergide editörlük yapmış ve aynı dergide pek çok makalesi yayımlanmıştır.

Yakın zamanda, İslâmiyetin erken döneminde tasavvufun tarihini kapsamlı biçimde incelediği "Sufism: The Formative Period" adlı eserini (Edinburgh University Press & University of California Press, 2007) tamamlamıştır. Karamustafa Washington Üniversitesi’nde pek çok idari görev de üstlenmiş, beş yıl süreyle Dini Araştırmalar Programı’nın yöneticiliğini yapmıştır. Şu sırada Türkiye’deki Amerikan İlmî Araştırmalar Enstitüsü’nün (American Research Institute) başkan yardımcılığını sürdürmektedir ve Amerikan Din Akademisi’nin (American Academy of Religion) İslâm Araştırmaları Bölümü’nün yönetim kurulunda yer almaktadır.
Share/Save/Bookmark
haber kodu: 248823