​''Selanikli Dönmeler Yahudilikten Dönenler, Müslüman Devrimciler ve Seküler Türkler'' Raflarda

 
Publish Date : Tuesday 23 May 2017 - 10:59
 
 
Marc David Baer'in kaleme aldığı ''Selanikli Dönmeler Yahudilikten Dönenler, Müslüman Devrimciler ve Seküler Türkler'' adlı eser, Kazım Azersisi'nin Farsça çevirisi ile okurlarla buluştu.
 
İran Kitap Haber Ajansı (İBNA) - Kaliforniya Üniversitesi'nin öğretim üyesi ve İslam ve Osmanlı tarihi uzmanı Marc David Baer'in kaleme aldığı ''Selanikli Dönmeler Yahudilikten Dönenler, Müslüman Devrimciler ve Seküler Türkler'' Kazım Azersisi'nin çevirisi ile Ahtar yayınevi tarafından yayımlandı.

Kitabın tanıtım bülteninde şöyle okuyoruz: ''17. yüzyılda Haham Sabetay Sevi liderliğinde Yahudilik'ten İslamiyet'e geçen Selanikli Dönmeler, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca merak uyandıran bir grup oldu. İnşa ettikleri modern yapılar ve ilerici eğitim kurumları sayesinde Selanik’in önemli bir ticaret ve finans merkezine dönüşmesine büyük katkıda bulundular; 1908 Devrimi'nde de belirleyici rol oynadılar.
 
Bazı çevreler tarafından seküler ve aydın Türk milliyetçileri, bazıları tarafındansa uluslararası güçlerin desteğini alan gizli Yahudiler olarak algılanan Dönmeler gerçekte kimlerdi?
 
Dönme dinini, İslamiyet ya da gizli Yahudilikten farklı bir din olarak düşünmek mümkün müdür?
 
Tarihçi Marc David Baer, Dönmelerin soyundan gelenlerle yapılmış görüşmelere ve tarihi belgelere dayandırdığı titiz çalışmasında, konuya ilişkin merak edilen tüm soruları yanıtlıyor.''

 Washington üniversitesinden Reşat Kasaba, kitabı bu kelimeler ile tanıtıyor:''Baer son derece önemli ve hassas bir konuyu ele alıyor. Bu eşsiz kitap imparatorluktan ulus-devlete geçiş esnasında sıkışıp kalan birçok topluluğun akıbetini anlamak açısından çağdaş Türkiye için yararlı ve önemli.''
 
 
 
Share/Save/Bookmark
haber kodu: 248515