ارسال اين مطلب به دوستان

(( چرا خسرو یکم از کنار عددنویسی هندی به سادگی گذشته است؟ ))