ارسال اين مطلب به دوستان

(( رجبی دوانی: نگاه مرحوم پدرم به نگاه شهید مطهری نزدیک بود ))