?> ?> ارسال اين مطلب به دوستان - انسان در بردارنده کامل‌ترین وجه صفات حق و خدانماست | ایبنا

ارسال اين مطلب به دوستان

(( انسان در بردارنده کامل‌ترین وجه صفات حق و خدانماست ))