ارسال اين مطلب به دوستان

(( مشرف آزاد تهرانی برای من و بسیاری از شاعران و نویسندگان سرمشق بود ))