ارسال اين مطلب به دوستان

(( هیچ واقعیت مطلقی وجود ندارد/ هر رسانه با شیوه خود واقعیت را می‌سازد/ چرا حجاب مولفه معنایی در تعریف حضور زن است و مردان را شامل نمی‌شود؟ )) 
پرونده شهید سلیمانی
فیلم