ارسال اين مطلب به دوستان

(( به جای تسلیم، به مدیریت منابع بپردازیم )) 
برنامه ششم توسعه در صنعت نشر
تاثیر تخفیف بر بازار کتاب