ارسال اين مطلب به دوستان

(( مهمترین مانع تدوین تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی تاخیر در مصاحبه با افراد است ))