?> ?> ارسال اين مطلب به دوستان - جامعه‌شناسی نداریم که برای عموم بنویسد/ هر چه تولید می‌کنیم مصرف می‌شود! | ایبنا

ارسال اين مطلب به دوستان

(( جامعه‌شناسی نداریم که برای عموم بنویسد/ هر چه تولید می‌کنیم مصرف می‌شود! ))