ارسال اين مطلب به دوستان

(( نمایشگاه مجازی کتاب دسترسی مردم به کتاب را تسهیل می‌کند )) 
برنامه ششم توسعه در صنعت نشر
تاثیر تخفیف بر بازار کتاب