ارسال اين مطلب به دوستان

(( نظام ارتقا و ترفیع در ایران، از مشکلات تألیف کتاب حوزه پزشکی است/ تألیف و ترجمه باید دارای چارچوب قانونمند باشد ))