ارسال اين مطلب به دوستان

(( یک فانتزی گروتسک و زنده، شبیه طبل حلبی گونتر گراس ))