ارسال اين مطلب به دوستان

(( آثار مروژک نه ابزود خالص است، نه گروتسک خالص ))