ارسال اين مطلب به دوستان

(( حتی اگر در پستوی خانه پنهان شده باشید، تاثیرات جنگ را خواهید دید ))