ارسال اين مطلب به دوستان

(( تعامل ایران و ترکیه برای معرفی طرح‌های حمایتی گرنت و تدا )) 
برنامه ششم توسعه در صنعت نشر
تاثیر تخفیف بر بازار کتاب