?> ?> ارسال اين مطلب به دوستان - یو نسبو ۵ میلیون دلار حق تالیف گرفت/ موفقیت رمان‌های نوآر جنایی | ایبنا

ارسال اين مطلب به دوستان

(( یو نسبو ۵ میلیون دلار حق تالیف گرفت/ موفقیت رمان‌های نوآر جنایی )) 
پرونده شهید سلیمانی
فیلم