ارسال اين مطلب به دوستان

(( به یاد او که یکی از بنیانگذاران شورای کتاب کودک و نخستین سردبیر مجله «کیهان بچه ها» بود ))