?> ?> ارسال اين مطلب به دوستان - صِرف عالِم یا نویسنده بودن، نمی‌توان اثر دینی خلق کرد | ایبنا

ارسال اين مطلب به دوستان

(( صِرف عالِم یا نویسنده بودن، نمی‌توان اثر دینی خلق کرد ))