ارسال اين مطلب به دوستان

(( روایتی از بی‌هویتی انسان مدرن در جامعه پسامدرن در رمانی از پیتر کری )) 
مردی که نادر بود
پرونده ویژه بزرگداشت فردوسی
پرونده سیمین دانشور