ارسال اين مطلب به دوستان

(( روایتی از بی‌هویتی انسان مدرن در جامعه پسامدرن در رمانی از پیتر کری ))