ارسال اين مطلب به دوستان

(( سنايی، بنيانگذار شعر عرفانی است ))