ارسال اين مطلب به دوستان

(( «تا قیمت قدیم مصرف نشده از انبار بیرون برده نشود» ))