ارسال اين مطلب به دوستان

(( برای تصمیمات درازمدت محیط زیستی ثبات وجود ندارد ))