ارسال اين مطلب به دوستان

(( ​بیگانگی با مردم، مردمی با بیگانگان ))