ارسال اين مطلب به دوستان

(( کتاب را نه برای خوابیدن، بلکه برای بیدار شدن بخوانیم )) 
برنامه ششم توسعه در صنعت نشر
تاثیر تخفیف بر بازار کتاب